6442

Billedenr: 6442

Gudhjem Forskole

Karen og Flemming Jørgensens album

3764

Billedenr: 3764

Gudhjem Forskole 1925

Første række fra venstre: Nr. 5 Erik RIK Nielsen, nr. 8. Andreas Pedersen (Dris).
Anden række fra venstre 3. Edith Munch Petersen, 4. Inga Munch Petersen (døtre af Bygmester Niels P. Petersen).
4. række fra venstre nr. 4. Mary Andersen, Melsted.

3640

Billedenr: 3640

Gudhjem Forskole

1957

Lærer Marie  Andreasen står yderst til højre

 Fra venstre: Birgitte Hertz, Anne Grethe Due, Kirsten Møller, Lene Larsen, Gitte Giese, Bente Jensen, (dreng bagerst?) Trygve Høst, Jesper Hansen, Vilmer Mortensen, Jesper Larsen, ukendt, ukendt, Stig Schmidt, ukendt.

Fotograf Mogens Hertz

 

3705

Billedenr: 3705

Gudhjem Forskole

Omkring 1916

Forreste række fra venstre 1. Julie og  2.Martha Møller f. 1908, 11. Edith Andersen

Tredje række fra venstre 2. Leo Jensen, sparekassedirektør i Gudhjem,  7. Jens Villiam Kofoed, postbud

Fjerde række 9. fra venstre Regnar Hammer, fisker

3702

Billedenr: 3702

Gudhjem Forskole

Første klasse 1956

Bagerste række fra venstre 1. Lærer Marie Andreasen, 2. Jesper Juul Hansen, 3. Trygve Høst, 4. Hans Jørgen Jensen, 5. Peder Tranberg, 6. Vilmer Mortensen, 7. Jørn Henrik, 8. Gert Andersen, 9.Stig Schmidt

Midterste række fra venstre 1. Jens Ole Nielsen, 2. Flemming Holm,  3.  Anne-Grethe Due, 4. Kirsten Møller, 5. Hanne Vesterdahl, 6. Bente Jensen, 7. Jesper Larsen, 8. Hans Henrik Andersen.

Forreste række fra venstre 1. Maj-Britt Iversen, 2. Kirsten Jochumsen, 3. Gitte Giese, 4. Karen- Birgitte Thorsen, 5. Karin Markman, 6. Birgitte Hertz, 7. Lene Larsen, 8. Anne-Birgitte Hansen,  9. Vibeke Hansen.

Fotograf Kaare Rasmussen, Rønne

3701

Billedenr: 3701

Gudhjem Forskole

Anden klasse 1955

Bagerste række fra venstre 1. Preben Jensen, 2. Verner Jensen, 3. Preben Hjorth, 4. Sonja Thunberg, 5. Hanne Thunberg, 6. Finn Thunberg, 7. Niels Jørgen Tranberg, 8. Jørgen Hansen, 9. Henrik Høm.

Første række fra venstre 1. Birthe Bo-Hansen, 2.Birthe Koch, 3. Inge-Lise Lund, 4. Ilse Andersen, 5. Lene Tranberg, 6. Elsebeth Vesterdahl, 7. Solveig Jensen, 8. Inge-Lise Kure.

 

3700

Billedenr: 3700

Gudhjem Forskole

Første klasse 1955

Bagerste række fra venstre 1. Gert Kjeldsen, 2. Søren, 3. Leif Møller, 4. Jens Hansen, 5. Mogens Olsen, 6. Tom Petersen, 7. Anders Høm, 8. Thor Backhausen, 9. Lærer Marie Andreasen.

Midterste række fra venstre 1. Mogens Due, 2. Svend Andersen, 3. Erik Schmidt, 4. Ole Larsen, 5. Niels Andersen, 6. Kjeld Ole Pihl,7.  Norman Andersen, 8. Elof Sellberg.

Forreste række fra venstre 1. Ellen Brix, 2.Judith Larsen, 3.Grethe Madsen, 4. Anne Marie Bendtsen, 5. Marion, 6. Tove Hansen, 7.  Benny Thunberg, 8. Gertie Larsen, 9. Lis Sellberg.

3698

Billedenr: 3698

Gudhjem Forskole 1952

Bagerste række fra venstre 1. Johannes Kofoed, 2. Jan Larsen, 3. Jens- Peter Larsen, 4. Kurt Møller, 5. Ole Tranberg, 6. Mogens Lund, 7. Holger Jensen, 8. ?, 9. Svend Hansen, 10. Lærer Marie Andreasen.

Tredje række fra venstre  1. Henny Pihl, 2. Karen Kristensen, 3. Annelise Larsen, 4. Finn Hansen, 5. Niels Jørgen Tranberg, 6. Søren Hammer, 7. Stig Kofoed, 8.  Anne Merethe Jensen, 9. Sonja Tranberg,10. Mona Larsen.

Anden række fra venstre 1. Manna Hammer, 2. Lise Hammer, 3. Birgit Andersen, 4. Elsebeth Vesterdahl, 5. Ingelise Pihl, 6.  Inger Jensen, 7.?, 8. Julie Høm,9. Lene Jensen, 10.  Jytte Thunberg, 11. Britta Thunberg.

Forreste række fra venstre (siddende) 1. Ernst Jensen, 2. Anders Bendtsen, 3.Gustav Burgedahl, 4. Ib Christoffersen, 5. ?,  6. Niels Jensen,  7. Erling Sellberg.

 

3697

Billedenr: 3697

Gudhjem Forskole 1947

Bagerste række fra venstre 1. Helene ( fra Saltuna), 2. Rita Larsen, 3.Inge Lise Jensen, 4. Vilmer Mortensen, 5.Mogens Johansen, 6. Thorkild Olsen, 7. Peter Nygren,8. Ivar Sellberg, 9. Finn Dam, 10. Niels Jørgen, 11. Lærer Marie Andreasen.

Tredje række fra venstre 1. Hugo Tranberg, 2. Tonny Hansen, 3. Mogens Kjøller, 4. Poul Erik Rasmussen, 5. Jørgen Bentzen, 6. Inge Bo-Hansen, 7.Inger Pedersen, 8. Ellen Christensen, 9. Anne Lise Thunberg, 10. Wanda Jensen ( Hansen), 11.  Etly Holm.

Anden række fra venstre 1. Rita Pihl Nielsen, 2. Jytte Holm, 3. Birgitha Burgedahl, 4. Yvonne Iversen ( Holm), 5. Gerda Stange ( Jensen), 6. Henny Tranberg, 7. Else Due, 8. Else M. Hansen, 9. Sonja Myjak, 10. Lise Hansen, 11. Nanna Mogensen.

Forreste række fra venstre  (siddende)  1. Erik Larsen, 2. Bjørn Backhausen, 3. Arne Christensen, 4. Niels Jensen, 5. Tommy Christensen, 6. Peter Hansen, 7. Gert Nielsen.

Fotograf Kaare Rasmussen, Rønne

3696

Billedenr: 3696

Gudhjem Forskole 1942

Bagerste række fra venstre 1. John Christensen, 2. Hans Edvard Sonne, 3. Frede Sellberg, 4. Henning Holm, 5. Hans Olaf Mortensen, 6. Lærer Marie Andreasen, 7. Helmer Christensen,8. ?, 9. Bent Andersen, 10. Tonny Jensen

Tredje række fra venstre 1. Børge Andersen, 2.  Mogensen, 3. Palle Jensen, 4. Birthe Holm, 5.  Inge Nielsen, 6. Elna Gudbergsen, 7. Ninna Madsen, 8.Margit Hansen,9. Villy Holm, 10. Morten Koch, 11. Jens Erik Kofoed.

Anden række fra venstre  1. Ruth, 2. Margit Nielsen, 3. Åse Hansen, 4. ?, 5. ?, 6.Kirsten Wullum, 7.Thora Svendsen, 8. Betty Holm, 9. Ella Riis, 10.Anne Grethe Baasch, 11. Petra Jensen, 12. Ellen Kvist.

Forreste række fra venstre 1. Bernt Kofoed, 2. John Knudsen, 3. Ole Rømer  Vilden Rath,  4.Erik Andersen.

3695

Billedenr: 3695

Gudhjem Forskole 1940

Bagerste række fra venstre 1. Lærer Marie Andreasen, 2. Thora Møller, 3. Ruth Pedersen, 4. Inge Pedersen ( Olsen), 5.Ulla Nielsen, 6. Birgit Lind (Bloch),  7. Grethe Kuhre, 8. Else Thunberg, 9. Betty Thorn Krogh, 10.  Clara Pedersen, 11.Jytte Nielsen.

Tredje række fra venstre 1. Arne Jensen, 2. Mogens Vang, 3. Søren Koch, 4. Bent Christoffersen, 5. Leif Andersen, 6.Erik Andersen, 7.Niels Gudbergsen, 8.Henning Bendtsen, 9. Ruth Johansen, 10. Magnhild Mogensen.

Anden række fra venstre 1. Margit Jensen, 2. Ellen Jensen, 3. Rosa Hansen, 4.Herdis Sorth, 5. Ingrid Hansen, 6.Ellen Kvist, 7.Thora Svendsen, 8.Betty Holm, 9. Kirsten Wullum, 10. Minna Madsen, 11. Petra Jensen.

Forreste række fra venstre (siddende) 1. Tonny Jensen, 2. Bent Andersen, 3. Hans Olaf Mortensen, 4. Morten Koch, 5. Børge Andersen, 6. Hans Erik Nielsen, 7. Villy Holm, 8. Henry Kofoed, 9. Jørn Koch, 10. John Olsen.

3694

Billedenr: 3694

Gudhjem Forskole 1938

Bageste række fra venstre 1. Arne Andersen, 2. Erik Pedersen, 3. Niels Gudbergsen, 4. Kell Vang, 5. Harald Sellberg, 6. Erik Andersen, 7. Leth, 8. Poul Larsen, 9. Hans Jørgen Mauritsen, 10. Bjarne Michaelsen, 11. Karsten Hansen

Tredje række fra venstre 1. Lærer Marie Andreasen, 2. Lykke Kjær, 3. Margit Andersen ( Vilhelmsen), 4. Debora Didriksen, 5. Magnhild Mogensen, 6. Birgit Lind (Bloch), 7. Betty Thorn (Krogh), 8. Clara Pedersen, 9. Else Thunberg, 10. Margit Pedersen, 11. Bibbi Jensen

Anden række fra venstre 1. Grethe Kure, 2. Birgit Nielsen, 3. Tove Nielsen, 4. Tove Jensen, 5. Åse Christiansen,  6. Ellen Pedersen, 7. Ingrid Andersen, 8. Grethe Thunberg, 9. Bodil Pedersen, 10. Grethe Kofod, 11. Petra Pedersen.

Forreste række fra venstre 1. Lilly Nørregård ( Melsted), 2. Ruth Johansen (Melsted), 3. Gurli Jensen, 4. Astrid Hjorth, 5. Karlo Kofoed, 6. Leif Andersen, 7.John Olsen, 8. Mauritsen, 9. Ruth Lund, 10 Jane Hansen, 11. Margit Holm.

Siddende foran fra venstre 1. Henry Kofoed, 2. Jørn Koch, 3. Jack Stenberg, 4. Søren Koch, 5. Bent Christoffersen, 6. Arne Jensen.

3693

Billedenr: 3693

Gudhjem Forskole

1935

Bagerste række fra venstre 1. Helge Andersen, 2. Knud Hansen, 3. Niels Thunberg, 4. Niels Thorn, 5 ?, 6. Holger Pihl, 7. Rolf Rønne, 8. Peter Riis, 9. Ole Lund, 10 Lærer Marie Andreasen.

Tredje række fra venstre 1. Lise Jensen, 2. Rita Stenberg (Pihl),3. Inger Sellberg ( Møller), 4. Emmy Jensen, 5. Aase Lind, 6. Ella Lund, 7.  Irene Holm, 8. Annelise Mortensen, 9. Rosa Jensen ( Burgedahl), 10. Anny Nielsen, 11. Elly Nielsen.

Anden række fra venstre 1. Anny Kuhre, 2.Inger Lise Kvist, 3. Gerda Haagensen, 4. Erna Christoffersen, 5.Ketty Svendsen,6. Inger Andersen,7. Lilly Sonne, 8.Ellen Thorn, 9. Lizzy Gudbergsen, 10. Gurli Lind , 11. Lissi Stange.

Forreste række fra venstre 1. Børge Johansen, 2. Flemming Koefoed, 3. Peter Dich, 4. Osvald Jensen, 5. Knud Holm, 6.Knud Svendsen, 7. Edvind Thunberg, 8.?,  9.Holger Nielsen, 10. Poul Hansen, 11.Erik Holm.

Første og anden klasse fotograferet af Kaare Rasmussen

3683

Billedenr: 3683

Gudhjem Forskole

1957

Forreste række fra venstre   1 . Karin Markman, 2. Birgitte Hetz

Anden række fra venstre  1. Kirsten Jochumsen, 2 Maj-Britt Löwe Iversen

Tredje række fra venstre 1. Hans Henrik Andersen

Fotograf Mogens Hertz

3643

Billedenr: 3643

Gudhjem Forskole

1932

Forreste række fra venstre 1. ?, 2. Svend Erik Pihl, 3. Henning Sellberg, 4. Jørn Lund, 5. Evald Jensen, 6. Poul Nielsen, 7. Sellberg, 8. K.E. Thunberg, 9. ? , 10. Sigurd

Anden række fra venstre 1. Else Jensen, 2.Hedvig Jensen (Vang), 3.Lizzy Jørgensen, 4.Inga Munch Jensen, 5. Ruth , 6. Agnes Pedersen, 7.Gunvor Rønne (Harild), 8. Edith Hansen, 9. Judith Sonne, 10.Åse Lyster, 11. ? , 12.Ruth Rønne Jensen

Tredje række fra venstre  1.Harriet Lyster, 2. Ragnhild Jensen, 3. Martha Due,4. ?, 5. ?, 6. ?,7. Asta Olsen, 8.Lillian Jensen ,9. ?, 10. Nanna Bendtsen. 11. Lærer Marie Andreasen

Fjerde række fra venstre   1. Hans Munch, 2 ?, 3. Mogens Kaas Hansen, 4. Mogens Madsen, 5 ?,  6.Flemming Jørgensen, 7. Ivar Haagensen, 8. ?, 9. Arne Andersen, 10. ?, 11. Eigil Lind, 12. Einar Madsen

Første og anden række er 1. klasse, tredje og fjerde række er anden klasse.

3642

Billedenr: 3642

Gudhjem Forskole 1947

Forreste række fra venstre 1. Tonny Hansen, 2. Poul Erik, 3. Hugo Tranberg, 4. Jørgen Bendtsen, 5. Mogens Johansen, 6. Ivan Sellberg, 7.Jørgen Stange.

Anden række fra venstre 1. Inger Pedersen, 2. Else Hansen, 3. Annelise Thunberg, 4.  Gerda Stange, 5. Wanda Jensen, 6. Ulla Pedersen, 7. Rita Pihl, 8.Ellen Koch, 9.Elsebeth Nielsen, 10. Ulla Vesterdahl, 11. Etly Holm.

Bagerste række fra venstre 1.Hans Christian Sort, 2. Arne Nielsen, 3.Niels Hansen, 4. Ole Hammer, 5. Hans W. Olsen,6.Niels Thunberg, 7. Anders Koch, 8. Niels Jensen, 9. Villy Pedersen, 10. Paul Gamborg Nielsen.