6204

Billedenr: 6204

Gruppebillede

Ved Hammershus 31-08 – 1919

Familien Jørgensen ved Hammerhus 1919

Flemming Jørgensens album

6141

Billedenr: 6141

Gruppebillede

 Fra venstre Kalle Dich, Villy Tranberg, Gustav Selberg, Andreas Pedersen, Erik Nielsen.

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen.

6132

Billedenr: 6132

Gruppebillede

Gudhjem Havn

Fra venstre Frode Højer Larsen, Valborg Møller, Jens Møller, Kaj Møller, Andreas Pedersen ( Dris).

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen.

 

 

6131

Billedenr: 6131

Gruppebillede

Vejarbejde formodentlig i Poulsker

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen.

 

6126

Billedenr: 6126

Gruppebillede

 

Fra venstre Svend Møller, Erik (Rik) Nielsen, Ejnar Madsen, Børge Hansen, Kaj Møller.

Uden for fru Sorths forretning i Brøddegade

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen.

6124

Billedenr: 6124

Gruppebillede

 Fra venstre Marius Møller , Paul Koch, Jens Møller, Knud Knudsen og Magnus Frederiksen.

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen.

6123

Billedenr: 6123

Gruppebillede

Nedre del af Brøddegade

Magnus Frederiksen, Marius Møller, Knud Knudsen og Jens Møller og ukendt.

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen

6122

Billedenr: 6122

Gruppebillede

Se  6121

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen

6121

Billedenr: 6121

Gruppebillede

Fra venstre Adolf Hammer, Hans Lind, Paul Koch, Marius Møller, ukendt, Jens Møller, Knud Knudsen, Magnus Frederiksen, ukendt, Pedersen.

 

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen

6120

Billedenr: 6120

Gruppebillede

 

Marius Møller, Magnus Frederiksen, Jens Møller og Knud Knudsen.

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen.

6109

Billedenr: 6109

Gruppebillede

Bagerst stående fra venstre 1. Gunnar Pedersen, 2. ukendt, 3. Anker Bendtsen
Midterste række 1, ukendt, Andreas Hansen, Osvald Kure, ukendt, Andersen. Siddende 1 ukendt, 2. Gustav Selberg, 3 Robert ?, foran Marius Møller, 4 Magnus, 5 Espersen 6 Svend Møller, 7. Aksel Pedersen

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen

6103

Billedenr: 6103

Gruppebillede

Bryggerstræde

Fra venstre Tove Jensen, Inger Holm, Rosa Jensen og foran Thora Møller.

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen.

6101

Billedenr: 6101

Gruppebillede

Ved en rokkesten

Fra venstre 1. Peter Nielsen, Emmy Iversen, Marius Møller, Svend Møller, Maren Møller, Magnus Frederiksen, Thora Møller, Ingvar ?, Jens Møller, Kaj Møller, ?, Knud Knudsen.

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen.

6100

Billedenr: 6100

Gruppebillede

Dueodde

Fra venstre Emmy Iversen, Thora Møller og Maren Møller

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen.