6286

Billedenr: 6286

Billede af Gudhjem-banens postvogn, nr. 626.

Den står på ”bagsporet”, et lille kort spor ved drejeskiven modsat perronsporet. Hvis et lokomotiv kørte ud på drejeskiven og ikke helt kunne standse på rette sted, kørte det videre ud på denne lille sporstump.

På dette spor stod postvognen i de senere år normalt parkeret, efter at den om formiddagen var kommet med morgenposten fra Aakirkeby. Så var det hurtigt at koble den til aftentoget, når det skulle bringe posten til Aakirkeby.

(Foto1781, Bertil Johansson 22. juli 1952, Arkiv Svenska Motorvagnsklubben,)

2988

Billedenr: 2988

Gudhjem Station

Tog venter på perronen.

Portør Einar Clausen ved siden af lokomotivet AGJ nr. 21.

Formentlig omkr. 1930.

2987

Billedenr: 2987

Ventende tog ved Gudhjem Station

På perronen står portør Jørgen Bach Jensen og i førerrummet er det motorfører Frits Vilhelmsen.

Vilhelmsen boede sammen med sin familie i lejligheden på første sal på stationen fra 1940, indtil han blev forflyttet til Rønne efter banens nedlæggelse i 1952.

Bemærk postvognen, der står ved drejeskiven i baggrunden.

Billedet er fra omkring  1950.

2985

Billedenr: 2985

Gudhjem Station

Fotograferet under bygningen af stationen.

jernbaneskinnerne er ikke lagt endnu.

2984

Billedenr: 2984

Gudhjem Station

Gudhjem Station blev indviet i 1916.

Stationen var ikke færdigbygget ved indvielsen.

Vognremisen var flot hvidkalket ved indvielsen, men kom med årene til at se ringere og ringere ud, fordi man sparede.

Billedet er derfor taget en gang i 1920’erne, hvor der ikke er kalket i flere år.

2981

Billedenr: 2981

Gudhjem Station

Stationsbygningen er ikke helt færdig, og den vandrette flagstang stikker ud fra ”tårnet”. Billedet er således taget lige omkring indvielsen i 1916.

Drejeskiven ses i forgrunden. Gudhjem Station var endestation, så drejeskiven var nødvendig for at kunne dreje damplokomotivet inden tilbageturen.

Foto Kay Fisker

3263

Billedenr: 3263

Gudhjem Station

Gudhjem- Almindingens indvielse i 1916

2681

Billedenr: 2681

Gudhjem Station

Erik Schmidt tranporterer kufferter til bilen på den anden side af stationen

 

Yderst til højre Erik Schmidt.

2680

Billedenr: 2680

Gudhjem Station

Juli 1962

To busser fra DBJ foran stationen, bus 12 og 24 el. 25 el. 26.