3697

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 3697

Gudhjem Forskole 1947

Bagerste række fra venstre 1. Helene ( fra Saltuna), 2. Rita Larsen, 3.Inge Lise Jensen, 4. Vilmer Mortensen, 5.Mogens Johansen, 6. Thorkild Olsen, 7. Peter Nygren,8. Ivar Sellberg, 9. Finn Dam, 10. Niels Jørgen, 11. Lærer Marie Andreasen.

Tredje række fra venstre 1. Hugo Tranberg, 2. Tonny Hansen, 3. Mogens Kjøller, 4. Poul Erik Rasmussen, 5. Jørgen Bentzen, 6. Inge Bo-Hansen, 7.Inger Pedersen, 8. Ellen Christensen, 9. Anne Lise Thunberg, 10. Wanda Jensen ( Hansen), 11.  Etly Holm.

Anden række fra venstre 1. Rita Pihl Nielsen, 2. Jytte Holm, 3. Birgitha Burgedahl, 4. Yvonne Iversen ( Holm), 5. Gerda Stange ( Jensen), 6. Henny Tranberg, 7. Else Due, 8. Else M. Hansen, 9. Sonja Myjak, 10. Lise Hansen, 11. Nanna Mogensen.

Forreste række fra venstre  (siddende)  1. Erik Larsen, 2. Bjørn Backhausen, 3. Arne Christensen, 4. Niels Jensen, 5. Tommy Christensen, 6. Peter Hansen, 7. Gert Nielsen.

Fotograf Kaare Rasmussen, Rønne

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.