6417

Billedenr: 6417

Holkavej 14 omkring 1890.

Fiskerfamilien Hans Clemmed Nielsen ordner sild. Hans Clemmed (1818-1896) kom fra Melsted og giftede sig med husets datter, Cecilie Andersen.

De havde avlsbrug med to køer, der  blev græsset rundt om på bakkerne. Han udlagde nogle marker til byggegrunde langs Brøddegade.

I 1880-1896 boede der to Hans Clemmed Nielsen’er,  nu også sønnen fisker Hans Clemmed Nielsen, som levede på samme tid som Peter Koch, fra 1857 til 1947.

Huset brændte ved den store brand i Gudhjem 1911, og nyt hus blev opført igen.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6415

Billedenr: 6415

Holkadalen i 1930’erne.

Til venstre “Præstens hus”  –  opført 1875 af Magdalene Tranberg, enke efter Alexander Colberg, Åbogade 1. Ejes omkring 1955 af provst Nepper Christensen,  der af navnet. 

Huset til højre ejedes senere af  Leo Jensen. Tidligere ejet af fisker Jørgen Klemmedsen fra 1870’erne til 1900.

Fotograf Viggo Rønne.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6383

Billedenr: 6383

Omkring 1915.

Til venstre Holkavej med Hans Sonnes blikkenslagerforretning og til gaden elektrikerforretning, som bygges 1910.

Midt i billedet skimtes købmand Andreas Hansen Brandts “Handelshuset”.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6326

Billedenr: 6326

Holkavej omkring 1925.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6324

Billedenr: 6324

Et sneklædt Gudhjem – fotografi taget fra Holkabroen omkring 1975.

Fotograf Algot.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6206

Billedenr: 6206

Posthuset – Holkavej 15.

Postmester i Gudhjem August N. Giessing Wolf (1856-1921) på trappen foran posthuset sammen med sine to børn, Johannes, og Minna, af første ægteskab med Marie Anine Louise Espersen (1859-1886), datter af urmager Johan Nikolaj Espersen og Minna Christine Engell, Rønne.

Sønnen Johannes Wilfred Vilhelm Wolf (1884-1955), og
datteren Minna Wolf (1886-1966), som senere bliver gift med brygger Peter Berg-Sonne, Nexø.

Foto tilhører Knud Erik Wolf

6205

Billedenr: 6205

Posthuset på Holkavej 15.

Postmester i Gudhjem fra 1882 til 1902, August Niels Giessing Wolf (1856-1921), foran postvognen.

Foto fra 1891-92.

Personerne er fra venstre: Landpostbud Laurits Kristiansen , landpostbud Peter Mathiesen, postbud Tranberg, hunden Trofast, postblæser Mathias Johansen, sønnen Johannes, husbestyrerinde Kathrine Jürgensen, datteren Minna, postmesteren og tjenestepige Cecilie Hansen.

Laurits Kristiansen var far til kommunekasserer Julius Peder Christiansen, Møllebakken 1.

Foto tilhører Knud Erik Wolf

2955

Billedenr: 2955

Holkavej

Fotograferet fra broen i 1958.

Fotograf Tony Hansen.

2951

Billedenr: 2951

Holkavej

Broen over Holkadalen fotograferet af Tony Hansen i 1958