6373

Billedenr: 6373

Ved Christian Jensens røgeri – senere overtages røgeriet af Georg Bay Kofoed.

Fiskerne i fuld gang på “brebânan”, hvor der tørres garn.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen.

6372

Billedenr: 6372

Nyelandshytten til højre.

I 1903 købte havebrugsmand Stephan Nyeland huset.

Nyeland anlagde Prinsessehaven på Nørresand.

Senere flyttede han til Christiansø.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen.

6370

Billedenr: 6370

Høgebakken 3 lige frem, – hus opført 1877 til fisker Jørgen Peter Ipsen

Til højre Ejnar Mikkelsensvej  2. I 1921 opførte fisker Julius Emanuel Jensen silderøgeri under halvtag.

 

6369

Billedenr: 6369

Ejnar Mikkelsens vej 10 til venstre og til højre nr. 11, som var opført 1908 til Otto Bentzen med silderøgeri i kælderetagen.

Nr. 13 er Kochs røgeri fra 1886.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6368

Billedenr: 6368

Ejnar Mikkelsensvej 6. Omkring 1930.

Til venstre Chr. Poulsens røgeri, nuværende Gudhjem røgeri.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6362

Billedenr: 6362

Fisker Christian Poulsens røgeri, nuværende Gudhjem røgeri. fra 1920.

Niels Hansen, som er gift med Chr. Poulsens barnebarn, overtager i 1943.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen.

6361

Billedenr: 6361

Christian Paulsens røgeri ved den store parkeringsplads, nuværende Gudhjem røgeri, Ejnar Mikkelsensvej  6.

Niels Hansen overtager røgeriet i 1943.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6360

Billedenr: 6360

Peter og Anders Kochs røgeri –  Gudhjems første egentlige røgeri fra 1886.

I midten ses Peter Kochs kone Elise.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6359

Billedenr: 6359

I baggrunden ses røgeriet på Ejnar Mikkelsensvej 3, hvor fisker og silderøger Anton Olsen opførte huset til silderøgeri i 1922.

Sildekonerne i forgrunden hører nok til hos Poulsens røgeri.

Den store parkeringsplads er ikke anlagt endnu.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

 

6356

Billedenr: 6356

Christian Jensens røgeri fra 1899.

På fotoet er røgeriet blevet 1 fag længere end det oprindelige.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6303

Billedenr: 6303

Kassen i forgrunden er trækværket til optrækning af både.

Efter den nye havn 1935.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6301

Billedenr: 6301

Ejnar Mikkelsensvej 18 foran nuværende Bechs chokolade (2022).

Foto omkring 1930

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6296

Billedenr: 6296

Havnepladsen omkring 1920, hvor bager Lunds nye forretning endnu ikke er bygget.

Læg mærke til grøften til venstre.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen