6401

Billedenr: 6401

Kong Christian X og dronning Alexandrine besøger Kochs røgeri

Nederst til højre ses Rolf Rønne.

Foto afleveret af Lise Klemmed

6370

Billedenr: 6370

Høgebakken 3 lige frem, – hus opført 1877 til fisker Jørgen Peter Ipsen

Til højre Ejnar Mikkelsensvej  2. I 1921 opførte fisker Julius Emanuel Jensen silderøgeri under halvtag.

 

6369

Billedenr: 6369

Ejnar Mikkelsens vej 10 til venstre og til højre nr. 11, som var opført 1908 til Otto Bentzen med silderøgeri i kælderetagen.

Nr. 13 er Kochs røgeri fra 1886.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6368

Billedenr: 6368

Ejnar Mikkelsensvej 6. Omkring 1930.

Til venstre Chr. Poulsens røgeri, nuværende Gudhjem røgeri.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6362

Billedenr: 6362

Fisker Christian Poulsens røgeri, nuværende Gudhjem røgeri. fra 1920.

Niels Hansen, som er gift med Chr. Poulsens barnebarn, overtager i 1943.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen.

6361

Billedenr: 6361

Christian Paulsens røgeri ved den store parkeringsplads, nuværende Gudhjem røgeri, Ejnar Mikkelsensvej  6.

Niels Hansen overtager røgeriet i 1943.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6360

Billedenr: 6360

Peter og Anders Kochs røgeri –  Gudhjems første egentlige røgeri fra 1886.

I midten ses Peter Kochs kone Elise.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6359

Billedenr: 6359

I baggrunden ses røgeriet på Ejnar Mikkelsensvej 3, hvor fisker og silderøger Anton Olsen opførte huset til silderøgeri i 1922.

Sildekonerne i forgrunden hører nok til hos Poulsens røgeri.

Den store parkeringsplads er ikke anlagt endnu.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

 

6358

Billedenr: 6358

Nørresand nr. 1 med silderøgeri, fisker Karl Jensen.

Fotografen står på Høgebakken.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6356

Billedenr: 6356

Christian Jensens røgeri fra 1899.

På fotoet er røgeriet blevet 1 fag længere end det oprindelige.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

3770

Billedenr: 3770

Røgerier

Niels Hansens røgeri malet af Roager Larsen

Akvarellen tilhører Esben Nielsen

3726

Billedenr: 3726

Røgerier

Niels Hansens røgeri

Yderst til højre Edmund Baasch

2921

Billedenr: 2921

Røgerier

Kristian Jensen røgeri bygget 1899

Røgeriet var senere ejet af Georg (Bay) Kofoed, det ligger ved indkørslen til den store parkeringsplads.

Fra venstre Hermandine Jensen, Maria Jensen,  Kristian Jensen, Hans Jensen, fru Hans Jensen, Emma Hansen, Karen Ipsen, Anne Elisabeth Jensen (gift med murermester Nikolaj Lund).

Bemærk Gudhjem Kirke i baggrunden

Fotografiet er skænket af Herta Jensen i 1984

Fotograf  Carl  Christian  Andersen

2948

Billedenr: 2948

Malerier

Akvarel af  Roager Larsen, 1964

I baggrunden Anton Olsens røgeri og naturområdet, der i dag er blevet til den store parkeringsplads.

Akvarellen ejes af Tony Hansen