3700

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 3700

Gudhjem Forskole

Første klasse 1955

Bagerste række fra venstre 1. Gert Kjeldsen, 2. Søren, 3. Leif Møller, 4. Jens Hansen, 5. Mogens Olsen, 6. Tom Petersen, 7. Anders Høm, 8. Thor Backhausen, 9. Lærer Marie Andreasen.

Midterste række fra venstre 1. Mogens Due, 2. Svend Andersen, 3. Erik Schmidt, 4. Ole Larsen, 5. Niels Andersen, 6. Kjeld Ole Pihl,7.  Norman Andersen, 8. Elof Sellberg.

Forreste række fra venstre 1. Ellen Brix, 2.Judith Larsen, 3.Grethe Madsen, 4. Anne Marie Bendtsen, 5. Marion, 6. Tove Hansen, 7.  Benny Thunberg, 8. Gertie Larsen, 9. Lis Sellberg.

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.