2984

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 2984

Gudhjem Station

Gudhjem Station blev indviet i 1916.

Stationen var ikke færdigbygget ved indvielsen.

Vognremisen var flot hvidkalket ved indvielsen, men kom med årene til at se ringere og ringere ud, fordi man sparede.

Billedet er derfor taget en gang i 1920’erne, hvor der ikke er kalket i flere år.

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.