1804

Billedenr: 1804

Gruppebillede

Forrest til venstre Ingeborg Holm, datter af Træskomager Chr. Hansen ved siden af hende Marie Madsen.

Bagerst til højre Anna Sonne f. Nielsen

1787

Billedenr: 1787

Fiskere ved Sagsen

Fra venstre Stolts, Julius Hansen, Johannes Pedersen, Annette Strøjberg Vadim, Magnus Didriksen, Christian A. Clemmed Nielsen, Jørgensen ( USA)

 

1757

Billedenr: 1757

Gudhjem Sangkor

Sang på Hotel Borgen d. 03-06-1951.

1756

Billedenr: 1756

Gudhjem sangkor

Udflugt den 13. august 1950 fotograferet  ved Dueodde.
Fra venstre:
Nr. 1 fru barber Lars Jensen.
Nr. 2 Sonja Christensen, datter af skrædder Christensen.
Nr. 5 Clara Christensen, datter af skrædder Christensen.
Nr. 6 Alma Tranberg
Nr. 7 Inge Madsen
Nr. 8 Skrædder Christensen med Sonja Tranberg i favnen

Skrædder Christensen drev søndagsskole med Sonja og Clara samt sin første kone i Brøddegade 36 overfor Hotel Jantzen.

Info givet af Sonja Nørby, f. Tranberg (Afholdshotellet)

1755

Billedenr: 1755

Gudhjem Sangkor

Fotograferet ved Dueodde ved udflugt 13.august 1950.

Turen gik  over  Ølene – Egeby – Dueodde — Brændesgårdshaven.

Fra venstre:
Nr. 1 Clara Christensen datter af skrædder Christensen.
Nr. 4 skrædder Christensen
Nr. 7 Alma Tranberg.

Skrædder Christensen drev søndagsskole med Sonja og Clara samt sin første kone i Brøddegade 36 overfor Hotel Jantzen.

Info givet af Sonja Nørby, f. Tranberg (Afholdshotellet)

1754

Billedenr: 1754

Fosforitbrudet ved Arnager 1919

Billedet er af formere, der arbejdede ved brudet.

Fra venstre Niels Peter Nielsen fra Bines hus, Nørresand.

Niels Peter Nielsen udvandrede til Erie, Pennsylvania og arbejdede her på sin fætter Herman Lunds bådeværft ” Lund Boatworks”.

1682

Billedenr: 1682

Snogebæk

Gruppebillede af Snogebæk fiskerne

Fotograferet omkring 1915

Bagerste række nr. 2 fra højre Kristian Kruse

Forreste række nr 4. fra højre Ludvig Pedersen

1659

Billedenr: 1659

Kursus i finere pølser

Sofus Pihl nr 3 fra højre i nederste række.

1647

Billedenr: 1647

Østerlars – Gudhjem Jagtforening

Bagerste række midt for med hvid brystudskæring Hotelejer Christian Larsen, Hotel Østerlars

1126

Billedenr: 1126

Sigøjnerlejr på Toftevej 8

Fotograferet af Dr. Emil   Hansen

Jens Thorn fortæller: “Sigøjnerne ernærede sig b.la. ved at reparere kobbertøj. De kom op på Nørregaard, hvor de skulle sætte ny bund i kobberkeddel og en ”murgryda”: Da de afleverede de reparerede genstande, forlangte sigøjnerne at få aske og æg. Hvide og aske blev blandet og anvendt som polermiddel. Blommerne kom i  maven”.

1124

Billedenr: 1124

Legende børn

Legende børn  blandt skærene ved Gudhjem Havn i  1890’erne fra venstre Rudolf Holm, Christian Paulsen, Niels Tranberg, Martin Dich og Marius Espersen