1756

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 1756

Gudhjem sangkor

Udflugt den 13. august 1950 fotograferet  ved Dueodde.
Fra venstre:
Nr. 1 fru barber Lars Jensen.
Nr. 2 Sonja Christensen, datter af skrædder Christensen.
Nr. 5 Clara Christensen, datter af skrædder Christensen.
Nr. 6 Alma Tranberg
Nr. 7 Inge Madsen
Nr. 8 Skrædder Christensen med Sonja Tranberg i favnen

Skrædder Christensen drev søndagsskole med Sonja og Clara samt sin første kone i Brøddegade 36 overfor Hotel Jantzen.

Info givet af Sonja Nørby, f. Tranberg (Afholdshotellet)

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.