6431

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 6431

Turistbåden M/S Ellen i Vang havn med sit nye navn “P60”..

M/S ”Ellen” sælges til Walgren på Nordlandet i 1955 og igen i 1956 videre til maskinmester Ole Jensen fra Sandvig, som bruger båden til kystfart og transport af agurker fra Brdr. Andersens gartneri til Simrishamn. Desuden arrangerer han turistture  til Christiansø.

I 1963 købes båden af  Partrederiet i Gudhjem ved Osvald  Jensen og sønnerne, Evald og Holger Jensen, Gudhjem, hvor  ”Ellen” skal sejle som erstatningsskib for ”Chimera” og ”Neptun”.

 

 

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.