6417

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 6417

Holkavej 14 omkring 1890.

Fiskerfamilien Hans Clemmed Nielsen ordner sild. Hans Clemmed (1818-1896) kom fra Melsted og giftede sig med husets datter, Cecilie Andersen.

De havde avlsbrug med to køer, der  blev græsset rundt om på bakkerne. Han udlagde nogle marker til byggegrunde langs Brøddegade.

I 1880-1896 boede der to Hans Clemmed Nielsen’er,  nu også sønnen fisker Hans Clemmed Nielsen, som levede på samme tid som Peter Koch, fra 1857 til 1947.

Huset brændte ved den store brand i Gudhjem 1911, og nyt hus blev opført igen.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.