6379

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 6379

Brøddegade 37 til venstre omkring 1912 før gadeudvidelsen, J. P. Rønnes bødkerværksted.

Til højre: i 1870’erne  fisker Lars Jensens længe.

Senere lods Johan Kochs hus, som blevet revet ned omkring 1921.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.