6290

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 6290

S/S Hammershus, som var bygget til Det Østbornholmske Dampskibsselskab i 1899,  ligger til kaj i Gudhjem havn i begyndelsen af 1930’erne.

Sælges til D/S Østersøen i Allinge i 1929 og ses på fotoet med selskabets bemaling på skorstenen.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.