6132

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 6132

Gruppebillede

Gudhjem Havn

Fra venstre Frode Højer Larsen, Valborg Møller, Jens Møller, Kaj Møller, Andreas Pedersen ( Dris).

Dette fotografi er fra Marius og Maren Møllers fotoalbum.
Fotoalbummet tilhører i dag hans datter Thora Møller og barnebarn Kirsten Engel Hansen.

 

 

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.