6013

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 6013

Bagest til højre: Styrmand Holger Jensen (1889-1971) og Ellen Andrea Koch (1899-1981) besøger Gudhjem i 1965 sammen med datteren Lilli Louise Jensen og svigersøn samt børn.

Ellen Koch er datter af fisker Vilhelm Koch og Thea Oliva Rømer.

Foto tilhører Gerda Jensen

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.