6007

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 6007

Købmand Mads Mognsen Schou, 1818-1893, gift med Lovise Nicolajsdatter Bidstrup fra Olsker.

Købmand Schou fik ødelagt sin jagd, Neptunus, ved stormfolden 1872. Han havde købmandsforretning i Brøddegade 32 og var morfar til  dampskibsekspeditør Louis Jensen, barber Osvald Jensen, malermester Robert Jensen og styrmand Holger Jensen.

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.