2856

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 2856

Forretninger

Kunsthandler Carl Oluf  Danig i døren til sin maleriudstilling .

Danig lejede den gamle købmandsforretning / brugsforening for 1500 kr. om året af Gudhjem Håndværkerforretning. Lejemålet startede 1. maj 1964 og varede til Danigs død i 1969.

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.