2388

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 2388

Malerier

Udstilling 2003

Brøddegade

Hermandine Rønnes forretning til venstre og ejendommen, der ses til højre, blev revet ned ca. 1920.

Maleri af Budzt-Møller

Ejet af Holger Jensen i 2003, i dag ejet af Gudhjem Museum

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.