1924

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 1924

Bornholms Højskole 1901

Hermandine Ipsen, Aakirkeby, senere Fru Sommer Rø Skole

Lærerinde i Gudhjem 1907 -1909

Fotograf Theodor Yhr, G. Stöckels Efterf., Rønne

 

Følgende står at læse på Svend Aage Madsens hjemmeside : “Karen Hermandine Ibsen, 16 Aar, 19. Maj 1885,Karen Hermandine Ibsen, 16 Aar, 19. Maj 1885,Karen Hermandine Ibsen, 16 Aar, 19. Maj 1885,F: A. P. Ibsen, Købmand, Aakirkeby Hun var en af fem søskende, der blev elever på højskolen. En ældre søster, Elna Katrine Ipsen, døde mens hun gik på det udvidede hold i 1899. Karen Hermandine blev senere gift med Arthur Tage Regner Sommer, søn af en lærer i Nyker, men erhverv og opholdssted meddeles der intet om.Kilde: Blem, side 53.”

 

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.