1903

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 1903

Bornholmske lærere samlede på Nyker Skole ca. 1934

Bagerste række fra venstre  1 Svend Dyrendal ?, 2 Kamma Dyrendal, Lærer Dyrendal Nylars, 4 Lærer Thorsen senere Østermarie, 5 Lærer Bohn  Klemensker, 6 Jensen Smørenge, 7 P. Carlsen KLemensker, 8- 9 Lærer Kofoeds Tingsted Vestermarie, 10 Lærer Larsen Rutsker, 11 Lærer Sommer, Rø, 12 Lærer Jørgensen Hasle, 13 Lærer Skræddergaard Tejn, 14 Lærer Holger Jensen Nylars.

Mellemste række fra venstre 1 Lærer Pedersen Rutsker Nordre, 2 Lærerinde Agnethe Dam Hasle, 3 ?, 4 Hr Matzen , 5 Lærer Hans Peter Kofoed  Nyker, 6 Lærer Sommer Klemensker Vestre, 7 Lærer Clausen Vestermarie, 8 Fru Carlsen Klemensker, 9 ?, 10 Fru Larsen ? Rutsker, 11 Fru Sommer Rø, 12-13 Fru Simonsen – Lærer Simonsen Klemensker Nordre, 14 Lærer Jensen Rø, Lærer Jørgensen Olsker, 16-17 Lærer Christensens Nyker og deres børn.

Forreste række fra venstre 1 Fru Johansen Smørenge, Fru Kofoed Nyker, Lærerinde Fr. Nielsen Rutsker, 4 Lærerinde Fru Matzen Tingsted Vestermarie, 5 Lærerinde Karen Bohn-Helving, 6 Lærerinde Martha Mogensen Rutsker, 7 Lærerinde Godskesen Klememsker, 8 Læreinde Elisabeth Kofoed Klemensker, 9 Lærerinde Petra Kofoed Aaby Nyker, 10  Lærerinde Margrethe Christensen Beith Nyker Østre, 11 ?, 12 Lærerinde Alma Jensen Klemensker Søndre, 13Lærerinde Mortensen Klemensker Vestre, 14 Fru Sommer ? Klemensker.

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.