1839

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 1839

Gudhjem Hovedskole ca 1904

Bagerst fra venstre Lærer Ingvar Jensen og ved siden af ham Lærer Regnar Sommer

Fjerde række nr 3 fra venstre med hvidt bryst Nikolaj Lund

Bag på billedet står, Dagny, André, Valborg, Nikolaj og Sofus Pihl.

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.