1615

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 1615

Melsted By 19

Vikie Strømann fortæller :” Huset kaldes Hermandsens hus. Huset tilhørte i 1940erne og50erne min fars fasterHermandine Hermansen, senere mine bedsteforældre Pauli og Ellen   Hermansen og fra midt 1960erne mine forældre, Ejler og Lissie Hermansen. Jeg er kommet i huset fra omkring 1956 og indtil mine forældre solgte huset i midten af 1980erne. Det bringer altid minder, hver gang jeg besøger Bornholm og tager en tur til  Melsted for at se huset og genopfriske gamle minder.”

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.