1457

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 1457

Gudhjem Havn

Dagen efter stormfloden d.31-12-1904

Der ligger en skonnert med bunden i vejret i yderbassinet, det er Anna ejet af Købmand Mogensen, der boede i Klostergården.

I søullykkestatestikken for 1904 står følgende:

Anna af Gudhjem, Skonnert Anm. Aarsagen til Forliset fremgaar af det overnanførte. 6. a. Anna. b. Skonnert. c. Gudhjem. d. 31. e. 24. a. Gudhjem. b. 1877. c. Eg og Fyr. d. — a. N.C.Mogensen. b. P. Mogensen. c. 7000. d. 6000. «Bornholms gens. Søforsik. a. — b. — c. — d. — a. — b. — c. — a. — b. — c. — a. Gudhjem Havn. b. 31/12 c. Forlis. d. NØ.lig Orkan. Anmeldelse fra Rederiet dat. Gudhjem d. 16/1 05. Under en orkanagtig Storm med voldsom Sø og indtil 8 Fod over daglig Højvande væltede et Stykke af Bølgebryderen ved Gudhjem Havn — hvor A. laa oplagt — og Søen styrtede ind over Skonnerten, som, efter at Fortøjningen var sprængt, i Løbet af kort Tid søndersloges mod Stenkajen.

Fotografiet er skænket af Elly Tranberg

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.