1224

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 1224

Gudhjem Havn – postkort

Stormfloden 31-12-1904

Denne dag sank to  skonnerter i Gudhjem havn, samt tre kvaser. Galeasen Christian blev kastet op på kajen.

I søulykkesstatistikken for 1904 kan følgende læses om   Christians haveri:  Galease. H. C. Eschen. Gudhjem. 41. H. C. Eschen. Ledig. Gudhjem. 31/12 04. NV.lig. Storm. Snetykning. Havari. Omtr. Kl. 2 FM. under orkanagtig Storm med ca. 8 Fod over daglig Vandstand sprængtes Fortøjningerne til C., som uden Besætning laa fortøjet i Havnen, hvorefter Skibet af den høje Sø blev sat op paa en af Havnekajerne og fik en Del Skade. Anm. Aarsagen til Havariet angives at være Storm, Højvande og Sø

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til arkiv@gudhjemmuseum.dk.
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.