1149

Billedenr: 1149

Havet ud for Gudhjem fotograferet fra Åsen

Det Østbornholmske Dampskibssselskabs damper ” Nordbornholm” sejler forbi Gudhjem

1147

Billedenr: 1147

Hammeren

M.  Davidsen strandet ved Hammeren i 1901

Fotograf Soltau Sivertsen

Otto  Bendixen  har sendt følgende oplysninger vedr. forliset:

Dansk Søulykkes Statistik 1901 oplyser følgende på side 8

 

M. Davidsen. Skruedamper. E. H. Hansen. Hasle. 209. M. Sonne. Passagerer og Styk- gods. Nexø—Kjøbenhavn. Hammer-Odde. 24/5 1901. NØ.1ig. Frisk Brise. Taage. Grundstødning. Kl. 21/4 EM. afgik M. D. fra Nexø og efter pr. Baad at have haft Forbindelse med Gudhjem (ca. 1 Kml.’s Afstd. e. G.), styredes NV.1/2 N. Efter 43 Min. Forløb ændredes Kursen til NV. for at komme nærmere til og muligvis derved høre Taagevejrs-Signalerne fra. Hammer-Odde, i hvis Nærhed M. D. ifølge Bestikket skulde være, og da Taagen tætnede til, sattes Maskinen paa «Langsom Frem». Omtr. 8 Min. senere saas Land forude; Maskinen kastedes «Fuld Kraft Bak», og Roret lagdes B. B. Da M. D. havde drejet 2—3 Streger St. B. over, var Agterskibet saa tæt ved Klipperne, at yderligere Bakning ikke kunde foretages, hvorfor Maskinen sattes paa «Fuld Kraft Frem» samtidig med at Roret skiftedes, men strax efter huggede M. D. i Grunden, blev læk, mistede Skruen og drev i Land. Passagerer og Besætning bjærgedes i Land med Skibets egne Baade. Ved Hjælp af « Svitzers B. E.» bragtes M.D. d. 2/6 flot og blev derefter bugseret til Helsingør for Reparation. Anm. Aarsagen til Grundstødning maa ifølge de afgivne Vidneforklaringer formentlig tilskrives den Omstændighed, at Taagesignalerne fra Hammer-Odde ikke hørtes. Grunden hertil maa formentlig være, at M. D. var saa tæt under Landet, at Lyden borttoges af det høje Land over Strandingsstedet.

1145

Billedenr: 1145

Det Østbornholmske Damskibsselskabs skib ” Hammershus”

På vej ind i Gudhjem Havn

1144

Billedenr: 1144

Gudhjem Havn

Havnefoged  og Lods Hans Lind på vej ud til damper med SE 227

Hans Lind lodsede skibene ind i Gudhjem Havn

1143

Billedenr: 1143

Gudhjem Havn

 Bo Gram skriver : “Jeg er næsten helt sikker på, at billedet viser stævnen på enten Nord-eller Østbornholm som anløb Gudhjem fra København. Stævnen støder mod den kant på kajen som skibet brugte til at svaje med når den skulle lægge til og fra kajen. De havde jo ikke bovpropeller den gang. Vi som drenge yndede at læne os op af stævnen indtil den slap kajen.

Billedet passer med skibets størrelse, ankrets placering i forhold til listen og det forreste koøje. Havde billedet vist en smule højere op, er jeg overbevist om, at den røde rederi-stjerne kunne skimtes. Man kan stadig se den cementkonstruktion som blev brugt for enden af kajen mod den nu nedlagte silo. “

1141

Billedenr: 1141

M/S Gribsholm ud for Gudhjem Havn

Fotograf Ivar Pedersen

1139

Billedenr: 1139

S/S Heimdal

Postkort sendt til Ølhandler P. Haagensen  20-06-1915.

1132

Billedenr: 1132

Anna  af Gudhjem

Båden tilhørte Andreas Koch, ses her  i Gedser under “bæltefiskeriet”.

Foto skænket af Søren Koch