1729

Billedenr: 1729

Galanteriforretning

Hermandine Rønne i sin forretning Brøddegade 35.

Hermandine Rønne var gift med Bødker Julius Rønne

1728

Billedenr: 1728

Personer

Kloakken skyldes ud

Fra venstre Knud Holm, Christian Espersen og Hans Christian Sorth

Foto Dam Johansen

1727

Billedenr: 1727

Personer

På bagsiden står ” Farbror Hans Enigheden”

Det må referere til Hans Andreas ChristianTranberg f. 03-10-1863 – d. 22-07-1927. Hans Tranberg var kaptajn på Skonnerten Enigheden af Rønne, han døde ombord på skibet.

1724

Billedenr: 1724

Bøskersvend Johannes Jensen

Johannes Jensen boede i  huset “Mindet”, Kirkestien.

1720

Billedenr: 1720

Bødker Julius Rønne

Julius Rønne havde bødkerværksted i Brøddegade.

1714

Billedenr: 1714

Havnebænken – september 1969

Fra venstre Bygmester Viggo Pedersen, Fisker Julius Jensen og yderst til højre Fisker Christian Clemmed Nielsen.

Foto Mogens Hertz

1706

Billedenr: 1706

Fisker Ejnar Bentzen

Ejnar Bentzen boede i Sct Jørgensgade, hvor hans søn Leif Bentzenbor i dag.

1705

Billedenr: 1705

Fisker Herman Holm

I Gudhjem altid omtalt som “Nexøholmen”, far til Knud Holm

Herman Holm boede i Klostergården.

1702

Billedenr: 1702

Ejnar Nielsen, der boede på Kirkevej

Fotograferet på Nørresand

1697

Billedenr: 1697

Christian Schou

“Juni 1926 med  venlig hilsen de to unge piger på Fuglsang.”

Christian Schou boede på Kirkestien i huset “Mindet”

1689

Billedenr: 1689

Arbejdende kvinder

Til venstre Lise Koch f. Ipsen, gift med Peter Koch