1339

Billedenr: 1339

Holkavej

Bokul i baggrunden. Malermester Holms hus til venstre og Smedemester Koch til højre.

Fotograf Myhre, Svaneke

1271

Billedenr: 1271

Holkavej

I forgrunden det gamle posthus. I baggrunden “Bakkehuset” , hvor Kofoed boede, hans husbestyrerinde hed Manna Kuhre, de blev senere gift.

I dag bor Per Ketil i huset.

1064

Billedenr: 1064

Holkavej – præstens hus

Provst Nepper Christensen ejede huset tidligere, derfor tilnavnet “præstens hus”.

Foto skænket af Else og Janus Johansen , Pedersker