2665

Billedenr: 2665

Gudhjem Skole

7. klasse 1963 -1964

Bagerste række fra venstre 1. Poul Svendsen,  2. Jens Munch, 3. Bent Jensen, 4 Philip ( Svend Erik) Pedersen, 5. Holger Sørensen, 6. Iru Burgedahl, 7. Karl Johan Kure, 8. Ole Olsen, 9. Jesper Bendtsen 10. Lærer Nielsen

Forreste række 1. Tage  Andersen, 2. Erik Jensen, 3. Dorthe Jensen 4. Anne Marie Dich Hansen, 5. Birthe Lundberg Nielsen, 7. Marie Stange og 8. Timm Kuhre.

Albummet Gudhjem Skole

2664

Billedenr: 2664

Gudhjem Skole

Bagerste række fra venstre 1. Axel Munch, 2. Erik Schmidt , 3. Inge Lise Kure, 4. Marion Jensen 5. Ulla Laursen, 6. Ellen Brix, 7, Grethe Madsen, 8. Tove Hansen 9. Gertie Larsen, 10 Anne-Marie Bendtsen, 11. Benny Thunberg, 12. Ove Jørgensen og  13. Lærer Esther Munch

Forreste række fra venstre 1. Gert Kjeldsen, 2. Tom Petersen 3. Elof Selberg,  4. Jens Hansen, 5. Leif Møller, 6. Mogens Olsen   7. Jens Munch, 8. Thor Backhausen, 9. Svend Andersen, 10. Kell Ole Pihl og 11. Anders Høm.

Albummet Gudhjem Skole

2663

Billedenr: 2663

Gudhjem Skole

6 klasse 1967- 1968

Bagerste række fra venstre  1.LærerEsther Munch, 2. Lizzie Jensen, 3. Rie Dich, 4. Anita Holm, 5. Birthe Andersen, 6. Birthe Lund og 7. LærerJens Paisen.

Forreste række fra venstre 1. Anne Lothe, 2. Thora  Runge Hansen 3. Jack Kure, 4. Thorkild Mortensen og 5. Marianne (Mulla) Sørensen.

I foråret 1968, lige før lukningen af Gudhjem Skole,arrangerede Fru Munch en Københavnertur for 5 og 6 klasse. Her er 6 klasse fotograferet på toppen af Daells Varehus.

Albummet Gudhjem Skole

2662

Billedenr: 2662

Gudhjem Skole

Bagerst Lærer Hugo Ødum

Bagerste række fra venstre  1. Erik Jensen, 2. Tage Andersen, 3. Tim Kure, 4. Jesper Bendtsen,  5. Karl Johan Kure, 6. Jens Munch,7 Lars Holst Pedersen, 8. Bent Jensen, 9. Poul Svendsen.

Første række fra venstre 1. Birthe Lundberg Nielsen, 2 Dorthe Jensen , 3 Iru Burgedahl 4. Holger Sørensen, 5 Philip ( Svend Erik) Pedersen, 6 Ole Olsen,7. Marie Stange, 8. ?,  9. Anne Marie Dich Hansen.

Albummet Gudhjem Skole

2661

Billedenr: 2661

Gudhjem Skole

Bagerste række fra venstre 1. Ove Holm, 2. Paul Olsen,3. Erik Truelsen, 4. Hans Tranberg og 5. Finn Vinther

Midterste række fra venstre  1. Lærer Esther Munch, 2. ?, 3. Pelle Nielsen,4. Arne Kjeldsen,5. Peter Dich,6. Carsten Nielsen og 7. Niels Peter Christoffersen

Første række fra venstre 1. Dita Petersen,  2. Jens Kofoed, 3. Inge Brix, 4. Hans Peter Stange, 5. Erna Bentzen 6. Henrik Thorsen og  7. Connie Jensen

Albummet Gudhjem Skole

 

2660

Billedenr: 2660

Gudhjem Skole

4 klasse 1963- 1964

Bagerste række fra venstre 1. Lærer Fru Esther Munch, 2. John Andersen ( Melstedgård), 3. Kenneth Jensen, 4. Karl Erik Laursen, 5. Peter Vang, 6. Ole Kofod, 7. Mogens Sørensen, 8. Cato Svendsen, 9. Paul Kofoed, 10 Svend Åge Jensen og 11. Jens Ole Lund.

Midterste række fra venstre1. Bertil Nyensted Jensen, Søren Vang 3. Hanne Holm, 4. Svend Erik Nielsen, 5. Else Christoffersen, 6. Michael Thunberg, 7. Karna Harild, 8. Jørgen Lie Jensen og 9.  Torben Olsen

Forreste række fra venstre 1. Maj-Britt Nielsen  2. Kirsten Madsen, 3. Birthe Due, 4. Helle Christiansen , 5. Anzi Burgedahl 6. Randi Stenberg, 7. Merethe  Christensen, 8. Trine Kofoed,9. Kirsten Sørensen, 10 Bente Pedersen

Albummet Gudhjem Skole

 

2659

Billedenr: 2659

Gudhjem Skole

3 klasse 1961 -1962

Bagerste række fra venstre 1. Peter Høst, 2. Leslie Löwe Iversen, 3. Ole Madsen, 4. Per Rehfelt, 5. John Thunberg, 6. Bing Kofoed.

Midterste række fra venstre  1. Jens Andersen (Jokum), 2. Morten Vang, 3. Iris Sjøholm,4. Finn (Melstedgård) Andersen, 5. Inge Hansen, 6.Anders Peter Novrman, 7. John Villy Jensen, 8. Lærer Fru Munch

Forreste række fra venstre 1. Bente Christensen, 2. Inge-Britt Kofoed, 3.Ellen Bendtsen, 4. Ethel Bendtsen ( skæreriet på Nørresand), 5. Bente Christoffersen 6.  Lis Laursen og 7.  Kirsten Due.

Albummet Gudhjem Skole

2657

Billedenr: 2657

Gudhjem Skole

Bagerste række fra venstre 1. Vilmer Mortensen, 2. Bo Gram, 3. Jens Ole Nielsen, 4. Hans Jørgen Jensen 5. Stig Schmidt, 6 ?, 7. Trygve Høst, 8. Hans Henrik Andersen, 9. Peder Tranberg, 10 Anton Kofoed

Midterste række  fra venstre 1. Lærer Anders Kofoed Svendsen, 2 Hanne Vesterdahl, 3.Vibeke Hansen, 4. Bente Jensen, 5. Flemming Holm, 6. Jesper Hansen ,  7. Jesper Larsen, 8. Kirsten Møller, 9. Annette Poulsen, 10.  Anne Birgitte Hansen, 11. Marianne Rohde Sørensen

Forreste række fra venstre 1. Kirsten Jochumsen, 2. Anne Grethe Due, 3. Birgitte Hertz, 4, Britta Svendsen, 5 Karin Markman,  6. Åse Laursen, 7. Gitte Giese, 8. Karen Birgitte Thorsen, 9. Maj-Britt Löwe Iversen

 

Albummet Gudhjem skole

2656

Billedenr: 2656

Gudhjem Skole

4 klasse 1957-1958

Bagerst fra venstre Lærer Fru Esther Munch, Lærer Bloch og Lærer Frk Venth Larsen

Midterste række fra venstre 1. Henrik Høm, 2. Finn Thunberg, 3. Leif Bentzen 4. Hanne Thunberg 5. Birthe Koch, 6. Inge-Lise Lund, 7. Anne Lise Jørgensen 8. Preben Hjorth, 9. Preben Jensen, 10 Niels Tranberg.

Første række fra venstre 1. Inge Lise Kure 2. Inga Sjøholm, 3 Ilse Andersen, 4. Lene Tranberg, 5 Sonja Thunberg, 6. Inge Lise Mikkelsen, 7. Solveig Jensen, 8. Elsebeth Vesterdahl, 9. Birthe Bo-Hansen.

Albummet Gudhjem Skole.

2655

Billedenr: 2655

Gudhjem Skole

6 klasse 1955 -1956

Bagerste række fra venstre 1. Lærer Bloch, 2. Niels Jørgen Hansen, 4. Marna Tranberg, 5. Nanna Mogensen, 6. Jytte Due, 7 Peter Hansen (smed) 9. Lærer Andersen.

Midterste række fra venstre  2. Tonny Pedersen, 3.Gert Nielsen,4. Hans Hansen,5 Preben Baasch,  6. Per Andersen, 7. Egon Burgedahl

Første række fra venstre  1. Birgit Ipsen ( Keller), 2. Henny Tranberg, 3. Lise Hansen, 4. Agnete Stange, 5. Karen Inger Vesterdahl. 6. Lone Køie og  yderst til højre  Lærer Fru Munch

Albummet Gudhjem Skole

 

2654

Billedenr: 2654

Gudhjem Skole

5 klasse 1955-1956

Bagerst fra venstre Lærer Bloch og Lærer Andersen

Midterste  række fra venstre 4. Hugh Rockwell, 5. Jørgensen (Damaskegård), 6. Søren Hammer,7. Ole Tranberg (Krøl), 8. Finn Hansen (Brugsen) 9. Mogens Lund, 10. Jan Larsen.

Første række fra venstre 1. Henny Pihl, 3. Inger Jensen  4. Lise Hammer, 5 Lærer Fru Munch, 7. Conny Jensen, 9. Birthe Klingenberg Jochumsen.

Albummet Gudhjem Skole

 

2653

Billedenr: 2653

Gudhjem Skole

3 klasse  1955 – 1956

Bagerst fra venstre Lærer Fru Munch, Lærer Bloch og Lærer Andersen

Midterste række fra venstre  1. Flemming Kure, 2. Svend Madsen , 3. Ole Høst, 4. Ivar Pihl 5. Steffen Juul Hansen, 6. Hans Christian Marcher, 7. Mogens Kure, 8. Ingvard Kure, 9 Bent Ole Due

Forreste række fra venstre 1. Birthe Jensen,2. Irene Hansen, 3. Hanne Olsen 4. Vivi Thorsen, 5. Astrid Agerskov Pedersen, 6 Lis Andersen 7. Connie Löwe Iversen, 8 Birthe, 9 Helga  Jensen og 10. Lene Vesterdahl.

Albummet Gudhjem Skole

1845

Billedenr: 1845

Gudhjem Hovedskole omkring 1926

Bagerste række nr 6 fra venstre Arne Laurberg Lund.

Forreste række nr 6 fra venstre Ranghild Bendtsen.

Fotograf Kaare Rasmussen

1842

Billedenr: 1842

Gudhjem Hovedskole

Juni 1908

Lærer Regnar Sommer og Lærerinde Frk. Ibsen, de blev senere gift og fik embede ved Rø skole.

Første række fra toppen 1 Alfred Dahl, søn af Skomager Dahl Melsted, 2 Kristian Nielsen, søn af Fisker Ole Nielsen Løkkegade, 3 Herman Nielsen, søn af Fisker Kristian Nielsen Høgebakken, 4 Jens Peter Jensen, søn af Savmøller Jensen, 5 Villiam Koch søn af Fisker Peter Koch, 6 Herluf Møller søn af Skipper J. Møller Løkkegade, 7 Karl Riis, søn ag Gårdskarl Riis.

Anden række 1 Karl Johansen, søn af Malermester Johansen, 2 Eskild Koch, søn af Fisker Johan Koch, 3 Chr. Hjorth søn af Fisker Andris Hjorth, 4  Villy Koch, søn af Fisker Anders Koch,5  Ove Andersen Melsted, søn af Avlsbruger Mathias Andersen Melsted, 6 Albert Larsen, søn af Fisker Mathias Larsen.

Tredje række 1 Hans Edvard Poulsen, søn af Silderøger Kr. Poulsen, 2 Johannes Stenberg, søn af Fisker Carl Stenberg, 3 Hjorth fra Østerlars, tjente på Lillegærde Østerlars, 4 Johan Hjorth, søn af Fisker Andris Hjorth, 5  Aksel Lund, søn af Ludvig Lund Melsted, 6 Andreas Vang, søn af Fisker Peter Vang, Mathilde Thornberg, datter af Bagermester P.A. Thornberg.

Fjerde række 1 Petra Dam, var plejebarn hos Hans Hjorth Melsted, 2 Dagny Rønne, datter af Mathias Andersen Melsted, 3 Petra Elleby, datter af Svend Elleby Østerlars, 4 Agnes Dahl, datter af Skomager Dahl Melsted, 5 Marie Hansen fra Østerlars, 6 Karen Pihl, datter af Slagter Pihl, 7 Anna Elisabeth Lund, datter af silderøger Kr. Jensen, 8 Lonny Olsen, datter af Fisker Ludvig Olsen, 9 Alma Olsen, datter af Fisker Peter Olsen Melsted.

Femte række 1 Magda Didriksen, opfødt hos bedsteforældrene i Melsted, 2 Ingeborg Nielsen, datter af Fisker Niels Tranberg, 3 Karen Ipsen, datter af Fisker Laurits Ipsen Melsted, 4 Asta Mogensen, datter af Fisker Magnus Mogensen, 5 Lilly Pihl, datter af Avlsbruger Th. Pihl Melsted, 6 Marie Jensen, datter af Savmøller Jensen

Sjette række 1 Bertha Mogensen, datter af Sadelmager H. Thornberg, 2 Jenny Lind, datter af Fisker Kristian Dich, 3 Ellen Koch, datter af Fisker Vilhelm Koch, 4 Andrea Koch, datter af Fisker Johan Koch,  5 Anni Thornberg, datter af Bagermester P.A. Thornberg, 6 Ingeborg Lind, datter af Postbud Mathias Dich, 7 Ester Sonne, datter af Blikkenslagermester Sonne, 8 Karla Pihl, barnebarn af Slagtermester Pihl Nørresand, 9 Mathilde Juhl, datter af Smed Juhl, 10 Anna Sonne, datter af Fisker Kristian Nielsen, 11 Ingeborg Andersen, datter af Skipper Møller Løkkegade, 12 Anna Mørch, datter af Fisker og Silderøger Peter Koch.

Syvende række 1 Helge Andersen, søn af Mathias Andersen Melsted, 2 Sofus Pihl, søn af Slagter Pihl Nørresand, 3 Peter Madsen, søn af Bådebygger Carl Madsen, 4 Louis Kofoed, søn af Fisker Jens Kofoed Melsted, 5 Niels Peter Nielsen, Bine Nielsen Nørresand,  6 Niels Peter Kristiansen, plejesøn af Anna Hansen, 7 Thorvald Mathiasen, søn af Postbud Mathiasen, 9 Theodor Mathiasen, søn af Postbud Mathiasen.