6407

Billedenr: 6407

Margit Koch, gift med Ejnar Haag, omkring 1918

 

Foto afleveret af Lise Klemmed

6406

Billedenr: 6406

Søren Koch og Lilli Prüssing, født Koch 1932

 

Foto afleveret af Lise Klemmed

6405

Billedenr: 6405

Portræt af Marie Jørgensen

 

Foto afleveret af Lise Klemmed

6404

Billedenr: 6404

Portræt af Ludvig Nielsen

 

Foto afleveret af Lise Klemmed

6402

Billedenr: 6402

Gudhjem mølle omkring 1908

Foto afleveret af Lise Klemmed

6401

Billedenr: 6401

Kong Christian X og dronning Alexandrine besøger Kochs røgeri

Nederst til højre ses Rolf Rønne.

Foto afleveret af Lise Klemmed

6400

Billedenr: 6400

Læge Emil Hansen ved Hestestenene.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6395

Billedenr: 6395

Åbogade .

 

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6292

Billedenr: 6292

Fiskerne holder pause på havnepladsen foran Viggo Pedersens snedkerværksted.

Foto fra begyndelsen af 1960’erne

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

 

6418

Billedenr: 6418

“Præstens hus” – provst Nepper Christensens hus.

Foto omkring 1960, broen bygges i 1957.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

Algots Pressefoto

6417

Billedenr: 6417

Holkavej 14 omkring 1890.

Fiskerfamilien Hans Clemmed Nielsen ordner sild. Hans Clemmed (1818-1896) kom fra Melsted og giftede sig med husets datter, Cecilie Andersen.

De havde avlsbrug med to køer, der  blev græsset rundt om på bakkerne. Han udlagde nogle marker til byggegrunde langs Brøddegade.

I 1880-1896 boede der to Hans Clemmed Nielsen’er,  nu også sønnen fisker Hans Clemmed Nielsen, som levede på samme tid som Peter Koch, fra 1857 til 1947.

Huset brændte ved den store brand i Gudhjem 1911, og nyt hus blev opført igen.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen

6415

Billedenr: 6415

Holkadalen i 1930’erne.

Til venstre “Præstens hus”  –  opført 1875 af Magdalene Tranberg, enke efter Alexander Colberg, Åbogade 1. Ejes omkring 1955 af provst Nepper Christensen,  der af navnet. 

Huset til højre ejedes senere af  Leo Jensen. Tidligere ejet af fisker Jørgen Klemmedsen fra 1870’erne til 1900.

Fotograf Viggo Rønne.

Foto afleveret af Helle Vibeke Jensen