3954

Billedenr: 3954

Østerlars – Gudhjem skole 1970

H. Dunkers foto

3950

Billedenr: 3950

Østerlars- Gudhjem Skole 1970

Frreste række fra venstre 2. Tove Christoffersen, 4. Vilmer Dam

H. Dunkers foto

3949

Billedenr: 3949

Østerlars- Gudhjem Skole 1970

Forreste række fra venstre 1. Søren Dam, 3. Tove Christoffersen, 5. Vilmer Dam

H. Dunkers foto

3940

Billedenr: 3940

Østerlars – Gudhjem Skole

1970

Bagerst gymnastikinstruktør Vilmer Dam, Heslegård

Bagerste række fra venstre 1. Kurt Pedersen, 2. Bjarne Ipsen 3. Jørgen Jørgensen 4. Jens Verner Ager, 5. Ole Harild

Forreste række fra venstre 1. Søren Dam, 3. Per Dam, 5. Ivan

Billedet tilhører H. Dunker