1064

Billedenr: 1064

Holkavej – præstens hus

Provst Nepper Christensen ejede huset tidligere, derfor tilnavnet “præstens hus”.

Foto skænket af Else og Janus Johansen , Pedersker

1020

Billedenr: 1020

                                     Gudhjem set fra Bokul

i baggrunden Sankt Anna Kapel