1536

Billedenr: 1536

Brøddegade

Malermester Johannes Johansens forretning til venstre og Michella Johansens Håndkøbsudsalg