2856

Billedenr: 2856

Forretninger

Kunsthandler Carl Oluf  Danig i døren til sin maleriudstilling .

Danig lejede den gamle købmandsforretning / brugsforening for 1500 kr. om året af Gudhjem Håndværkerforretning. Lejemålet startede 1. maj 1964 og varede til Danigs død i 1969.

3649

Billedenr: 3649

Brøddegade

Til venstre Bødker Rønne til højre ejendom, der blev revet ned omkring 1920

3581

Billedenr: 3581

Brøddegade

Christian Lunds nybyggede bageri

Christian Lund rev to bindingsværkshuse ned og begyndte i 1922 opførelsen af bageri, forretning og beboelseshus. Det stod færdigt i 1924. Ved plankeværket til højre i billedet ses Kirstine Lund, Christian Lunds kone.

Bemærk brødbilen til venstre, Christian Lund havde landrute i Rø, han kørte selv landruten.

3551

Billedenr: 3551

Brøddegade

Russernes indtog i Gudhjem i 1945

Midt på vejen fra venstre Christian Lind og Viggo Rønne.

Til venstre Dr. Hansens hus og til højre Sadelmager Holm

3550

Billedenr: 3550

Brøddegade 20

Slagterforretningen fotograferet i 1926

Det store morbærtræ måtte fælles pga. fluerne

3534

Billedenr: 3534

Brøddegade 18

Agnes og Sofus Pihl købte i 1947 huset af Postbud Oluf Lund, Her ses de på trappen

3533

Billedenr: 3533

Brøddegade 18

I 1947 købte Agnes og Sofus Pihl nabohuset til slagterforretningen af Postbud Oluf Lund.  Agnes og Sofus Pihl sidder foran huset med deres hund.

3520

Billedenr: 3520

Brøddegade

Agnes Pihl foran familien slagterforretning, Brøddegade 20

3518

Billedenr: 3518

Brøddegade

Slagtermester Sofus Pihl forretning , Brøddegade 20

3454

Billedenr: 3454

Postkort

Brøddegade

Afholdshotellet til venstre og Bager Christoffersen til højre

Michael Thunbergs postkortsamling

3451

Billedenr: 3451

Postkort

Brøddegade

Michael Thunbergs postkortsamling