3304

Billedenr: 3304

Stormfloden 31-12-1904

Galeasen Christian ligger på kajen

2446

Billedenr: 2446

Gudhjem Havn

Stormfloden d. 31-12-1904

Postkort sendt 28.8-05 til Frk Else Brandt, Hotel Hammershus, Allinge

“Kære Frk Else

Deres fader og Dem selv bringer vi herved vores hjerteligste lykønskninger i anledningen af fødselsdagen. Deres Kristine Schou og A. Schou.”

2445

Billedenr: 2445

Gudhjem Havn

Stormfloden 31-11-1904

Postkort

Købmand Mogensens forliste skonnert Anna ligger i yderbassinet og galeasen Christian er kastet op på kajen.

1457

Billedenr: 1457

Gudhjem Havn

Dagen efter stormfloden d.31-12-1904

Der ligger en skonnert med bunden i vejret i yderbassinet, det er Anna ejet af Købmand Mogensen, der boede i Klostergården.

I søullykkestatestikken for 1904 står følgende:

Anna af Gudhjem, Skonnert Anm. Aarsagen til Forliset fremgaar af det overnanførte. 6. a. Anna. b. Skonnert. c. Gudhjem. d. 31. e. 24. a. Gudhjem. b. 1877. c. Eg og Fyr. d. — a. N.C.Mogensen. b. P. Mogensen. c. 7000. d. 6000. «Bornholms gens. Søforsik. a. — b. — c. — d. — a. — b. — c. — a. — b. — c. — a. Gudhjem Havn. b. 31/12 c. Forlis. d. NØ.lig Orkan. Anmeldelse fra Rederiet dat. Gudhjem d. 16/1 05. Under en orkanagtig Storm med voldsom Sø og indtil 8 Fod over daglig Højvande væltede et Stykke af Bølgebryderen ved Gudhjem Havn — hvor A. laa oplagt — og Søen styrtede ind over Skonnerten, som, efter at Fortøjningen var sprængt, i Løbet af kort Tid søndersloges mod Stenkajen.

Fotografiet er skænket af Elly Tranberg

1224

Billedenr: 1224

Gudhjem Havn – postkort

Stormfloden 31-12-1904

Denne dag sank to  skonnerter i Gudhjem havn, samt tre kvaser. Galeasen Christian blev kastet op på kajen.

I søulykkesstatistikken for 1904 kan følgende læses om   Christians haveri:  Galease. H. C. Eschen. Gudhjem. 41. H. C. Eschen. Ledig. Gudhjem. 31/12 04. NV.lig. Storm. Snetykning. Havari. Omtr. Kl. 2 FM. under orkanagtig Storm med ca. 8 Fod over daglig Vandstand sprængtes Fortøjningerne til C., som uden Besætning laa fortøjet i Havnen, hvorefter Skibet af den høje Sø blev sat op paa en af Havnekajerne og fik en Del Skade. Anm. Aarsagen til Havariet angives at være Storm, Højvande og Sø

1097

Billedenr: 1097

Gudhjem Havn

Stormfloden 31-12-1904

Galasen Kristian kastet op på kajen

Foto skænket af Ruth og Jørn Lund

1083

Billedenr: 1083

Gudhjem Havn

Stormfloden 31-12-1904

Galasen Kristian blev af storm og højvande sat op på kajen uden stor skade, den blev sat på vandet igen af tømrermester Bech, Rønne, der var i Gudhjem med en del tømrere.

Man ser resterne af Skonnerten Anna af Gudhjem, skonnerten Emanuel drev ud af havnen og landede på batteriet.

1072

Billedenr: 1072

Gudhjem Havn

Stormfloden 31-12-1904 i følge postkortets oplysninger.

Vilner Laursen mener billedet er fra stormfloden i 1913, da Fuglsangs annex kun stod færdigt i 1910.

Jens Riis Jørgensen fortæller, Fuglsangs annex blev opført i 1903.