1006

Billedenr: 1006

Sletten set fra Melstedsiden

Gudhjem Mølle i baggrunden