1813

Billedenr: 1813

Afholdsforeningens Sangkor

Stående fra venstre Hans Hansen, Ingon Lund, Christian Mogensen, Karoline Holm, Otto Jensen, Anna Koch g. Mørch, Anina Jørgensen og Fru Jens Mogensen.

Siddende fra venstre  Jens Mogensen, Herman Holm og Peter Jørgensen.