2657

Gå tilbage til forrige side
Billedenr: 2657

Gudhjem Skole

Bagerste række fra venstre 1. Vilmer Mortensen, 2. Bo Gram, 3. Jens Ole Nielsen, 4. Hans Jørgen Jensen 5. Stig Schmidt, 6 ?, 7. Trygve Høst, 8. Hans Henrik Andersen, 9. Peder Tranberg, 10 Anton Kofoed

Midterste række  fra venstre 1. Lærer Anders Kofoed Svendsen, 2 Hanne Vesterdahl, 3.Vibeke Hansen, 4. Bente Jensen, 5. Flemming Holm, 6. Jesper Hansen ,  7. Jesper Larsen, 8. Kirsten Møller, 9. Annette Poulsen, 10.  Anne Birgitte Hansen, 11. Marianne Rohde Sørensen

Forreste række fra venstre 1. Kirsten Jochumsen, 2. Anne Grethe Due, 3. Birgitte Hertz, 4, Britta Svendsen, 5 Karin Markman,  6. Åse Laursen, 7. Gitte Giese, 8. Karen Birgitte Thorsen, 9. Maj-Britt Löwe Iversen

 

Albummet Gudhjem skole

Har du oplysninger om billedet, er du velkommen til at
skrive en mail til gudhjemarkivet@gmail.com
HUSK AT SKRIVE BILLEDETS NR.